Hatkriminalitet mot funksjonshemmede

I Storbritannia ble det i 2011 rapportert 1937 hendelser av hatkriminalitet mot funksjonshemmede. Mye tyder på at problemet er stort i Norge også, men norske myndigheter rapporter ikke på hatkriminalitet mot personer med nedsatt funksjonsevne.

OSSE (Organisasjon for samarbeid og sikkerhet i Europa) besøkte Likestillings- og diskrimineringsombudet i går. Anledningen var en workshop om hatkriminalitet ovenfor funksjonshemmede

- Hensikten med workshopen var å lære og forstå mer om trakassering og hatkriminalitet ovenfor funksjonshemmede, sier Eli Knøsen, seniorrådgiver i Likestillings- og diskrimineringsombudet.

Sammen med inviterte fra Sverige, Danmark og Finland ble deltakere fra Norge utfordret og oppfordret til å dele av egne erfaringer.

Norge rapporterer ikke

OSSE samler inn rapporter på hatkriminalitet når det gjelder religion og romfolks situasjon hvert år. Nå har de utvidet dette til også funksjonsevne. Norge har også blitt bedt om å avlevere rapport, men har foreløpig ikke bidratt med noe.

- Det er vanskelig å si at man er utsatt for hatkriminalitet. Men deltakerne slo fra seg, sier Knøsen. Hun viser til en øvelse under workshopen, der deltakerne ble bedt om å rangere sitt hjemland på hvor mange som utsettes for hatkriminalitet, med en skala fra 0 til 7, der 0 er ingen tilfeller, og 7 er daglige hendelser. De fleste rangerte sitt hjemland på 5 og 6.

- Det er ingen tvil. Funksjonshemmede blir utsatt for hatkriminalitet, sier Knøsen.