Terroren endret ikke holdningene til minoriteter. Likestillings- og diskrimineringsombudets brukerutvalg forteller om få endringer. Ekskluderende holdninger og manglende forståelse for mangfold er fortsatt en del av deres hverdag. 

- Mange opplevde mye godt i felleskapet som oppstod etter terrorangrepet. Det var mye snakk om det nye inkluderende “vi” og hvordan holdningene til minoriteter og fellesskap vil endre seg. Det slo ikke til, sier likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik.

Ombudets brukerutvalg består av 14 organisasjoner som jobber mot diskriminering. På møtet før sommeren var utviklingen etter terrorangrepet i fjor på dagsorden. I møtet kom det blant annet frem at ingen av organisasjonene har opplevd en styrket dialog med myndighetene. 

- Det var mange store ord fra myndighetenes side om hvordan vi skulle skape et mer inkluderende og likeverdig samfunn etter 22. juli. Hvordan skal det bygges uten dialog og samarbeid med organisasjonene underveis? Det er disse organisasjonene som jobber tettest med de utsatte gruppene, sier Ørstavik.

Debattklima

I brukerutvalget kom det også frem at mange opplever at temperaturen i debattklimaet har gått litt ned etter terroren. Men noen organisasjoner forteller om et fortsatt aggressivt ytringsklima. Et eksempel som ble trukket frem er netthets mot urfolk.

- Flere organisasjoner er bekymret for hvordan ytringsklima vil påvirkes av at vi går inn i et valgår. Det er jeg også, og spesielt etter debatten om romfolk i sommer. Vi har igjen sett at mennesker reduseres til negative stereotypier, sier Ørstavik.

Ikke for sent

- Jeg håper vi kan bruke ettårsmarkeringen til å finne igjen tankene om samhold, solidaritet og fellesskap fra juli og august i fjor. Vi har grunn til å være stolte av hvordan vi reagerte på terrorhandlingene. Nå må vi sørge for at det reaksjonsmønsteret lever videre, sier Ørstavik.

Hun understreker at norske politikere og myndigheter har en spesielt viktig rolle. Ombudet oppfordrer myndighetene til å utvikle en nasjonal strategi mot hets og hatefulle ytringer.

- Hittil har myndighetenes reaksjon vært sikkerhet og kontroll. Flere politi og et styrket PST er viktig for å skape et trygt samfunn, men like viktig er det at vi fortsetter å dyrke og forsvare de verdiene som ble angrepet i fjor sommer, sier Ørstavik.

Ombudet ønsker en økt satsning på holdnings- og mangfoldsarbeid.

- Jeg vil ha antidiskriminering mye tidligere inn i skolen, flere møteplasser og lovfestet antidiskrimineringsarbeid i kommunene og i det offentlige ellers, avslutter Ørstavik.