Likestilling er mer enn kjønn

I forrige uke lanserte Likestillings- og diskrimineringsombudet en rapport om likestillingsarbeidet i staten. Gjennomgang av statlige arbeidsgiveres rapportering viser store svakheter.

Rapporteringen på kjønn er dårlig hos mange virksomheter. Rapporteringen på nedsatt funksjonsevne og etnisitet er elendig.

- De fleste departementer og statlige virksomheter ser ut til å glemme at likestillingsarbeidet handler om langt mer enn kjønn. Av de 135 virksomhetene vi har sett på, rapporterer neste halvparten ikke om ett eneste tiltak for å fremme likestilling for og hindre diskriminering av etniske minoriteter og personer med nedsatt funksjonsevne, sier likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik.

Mer enn en papirøvelse


I gjennomgangen ser Likestillings- og diskrimineringsombudet på statlige arbeidsgiveres aktivitets- og rapporteringsplikt. Den er mer enn en papirøvelse.

- Den er innført, av myndighetene selv, fordi mange grupper stenges ute fra arbeidslivet, eller diskrimineres og trakasseres på jobben sin. Diskriminering skjer ofte ubevisst. For eksempel vet vi at mange arbeidsgivere ikke klarer å se kompetansen bak hudfargen, rullestolen, førerhunden eller puppene. Aktivitets- og redegjørelsesplikten skal sikre bevisstgjøring om dette, sier Ørstavik.  

Hun forteller videre at forhold i arbeidslivet er det Likestillings- og diskrimineringsombudet får flest henvendelser om. Om lag halvparten av disse gjelder offentlig sektor.

- Det høye antallet mennesker som forteller oss om diskriminering, kombinert med dårlig rapportering fra statlige arbeidsgivere, bekymrer meg, sier Ørstavik.

Les mer: