Jobbsøkere med utenlandsk navn diskrimineres. Sannsynligheten for å bli innkalt til intervju synker med 25 prosent for jobbsøkere med utenlandsk navn, viser ny forskning.

- Denne undersøkelsen bekrefter at mange møter fordommer og diskriminerende praksis når de skal ut i arbeidslivet, sier likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik.

Arnfinn H. Midtbøen ved Institutt for samfunnsforskning og Jon Rogstad ved Fafo presenterte sin forskning hos Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) tirsdag.

De har undersøkt diskriminering i arbeidslivet ved å sende ut 1800 fiktive jobbsøknader til reelle jobbutlysninger. Søknadene ble sendt parvis til hver utlysning. Kandidatene var like godt kvalifisert, men hadde navn som signaliserte ulik etnisk bakgrunn.

Forskerne fant at sannsynligheten for å bli kalt inn til et jobbintervju i snitt reduseres med 25 prosent for personer med utenlandskklingende navn, skriver BLD.

Sunniva Ørstavik mener undersøkelsen er viktig fordi den dokumenterer en type diskriminering som vi vet forekommer, men som er vanskelig å påvise.

- Nå trenger vi en større gjennomgang med arbeidsgivere og myndigheter  om hvilke tiltak som må til for å sikre ikke- diskriminerende ansettelsesrutiner, sier Ørstavik.