Ny melding til Stortinget om integrering

I dag presenterte Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen en ny Stortingsmelding som redegjør for regjeringens integreringspolitikk.

På pressekonferansen poengterte Thorkildsen at regjeringen nå legger frem en politikk hvor vi går bort fra fortellingen om oss og dem til fortellingen om oss. Likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik lytter oppmerksomt.

- Jeg ser frem til å studere meldingen nærmere i et likestillings- og diskrimineringsperspektiv. Det blir spennende å se om tiltakene speiler det verdigrunnlaget som Thorkildsen her legger opp til, sier Ørstavik.

Ørstavik er tydelig på at vi trenger et sceneskifte i integreringspolitikken.

- Veien fra en politikk hvor de andre skal bli som oss til et reelt fellesskap er på høy tid å realisere, sier hun.