Endret rutetilbud - klagesak henlagt

- Det er sjelden vi henlegger saker før de er ferdigbehandlet, og vi ble veldig fornøyde da vi kunne gjøre det i denne saken, sier Elisabeth Lier Haugseth, nestleder i Likestillings- og diskrimineringsombudet.

Tidligere i år fikk LDO en klage fra Norges Handikapforbund, som mente endringer i rutetilbudet i Florabassenget i Sogn og Fjordane, ikke ivaretok rettighetene og behovene til personer med nedsatt funksjonsevne.

Fylkeskommunalt ansvar

Sogn og Fjordane fylkeskommune som er ansvarlig for at alle i fylket har et tilfredsstillende reisetilbud. Da de inngikk en ny avtale med Fjord1 Fylkesbaatane om transport i Florabassenget, så det lenge ut til at tilbudet til personer med nedsatt funksjonsevne ikke ville bli ivaretatt.

- Mens saken var til behandling hos oss, ble det satt inn båter som var universelt utformet, og som sikret at et tilfredsstillende rutetilbud for alle ble opprettholdt. Da var det ikke lenger grunnlag for en klage, sier Lier Haugseth.

Det nytter

- De færreste ønsker å diskriminere. Ved å gjøre andre oppmerksomme på at diskriminering forekommer, noe man kanskje ikke tenkte på når man utformet et tilbud, vil man ofte komme frem til en løsning uten av vi trenger å bli involvert. Det nytter, sier hun.