Nye statistikksider

De siste fem årene har ombudet behandlet om lag 8 000 saker om diskriminering. - Nå har vi samlet disse sakene i grafer og tabeller på nettsidene våre. Vi håper de nye statistikksidene vil være et nyttig verktøy for de som har lyst til å se nærmere på utviklingen på likestillings- og diskrimineringsfeltet, sier prosjektleder Hanne Cecilie Hougen.

På de nye statistikksidene finner du oversikter over antall klagesaker og antall veiledningshenvendelser ombudet har fått de siste fem årene.

- Vi har laget nye statistikksider slik at folk kan se hvor mange og hva slags type saker Likestillings- og diskrimineringsombudet får. Vi har laget grafer og tabeller som viser hvordan sakene fordeler seg på ulike diskrimineringsgrunnlag og samfunnsområder, forteller Hanne Cecilie Hougen.

På sidene forklares også begreper som diskrimineringsgrunnlag og samfunnsområde, og forskjellen på en klagesak og en veiledningssak.

-  Vi håper sidene blir nyttige for de som ønsker å se hvordan saksbildet utvikler seg, sier Hougen.

- På nyåret vil vi publisere tall for 2012, og på sikt ønsker vi å presentere analyser av bestemte temaer, for eksempel graviditetsdiskriminering, som vi får veldig mange henvendelser om.

Gå til statistikksidene her.