Religion og bønnerom i skolen

Tirsdag hadde NRK Dagsrevyen et innslag om Ulsrud videregående skole, som nektet elever å be i skoletiden i november i fjor. Innslaget utløste debatt om religionutøvelse i skoletiden.

- Dette er en viktig diskusjon. Skoler er ikke pålagt å ha bønnerom, men de er forpliktet til å jobbe for å hindre diskriminering og fremme likestilling. Det innebærer at de skal tilrettelegge for ulike religioner og livssyn, sier likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik.

Følg debatten på Twitter.

Ombudet understreker at retten til å ha en religion og retten til fri religionsutøvelse er en grunnleggende menneskerettighet, og at hun derfor mener at skoler bør finne løsninger som gjør at elever kan be i løpet av skoledagen.

Hun forteller også at Likestillings- og diskrimineringsombudet har hatt en god og konstruktiv dialog med ledelsen ved Ulsrud videregående skole om hvordan de kan tilrettelegge for religionsutøvelse i skoletiden.

- Vi ser at mange skoler finner uproblematiske og gode løsninger på dette. For eksempel har flere skoler gjort stillerom tilgjengelige for de som ønsker å be, sier Ørstavik. 

Les mer om arbeidet for likestilling og mot diskriminering her: