Romfolk jages fra sted til sted

Romfolk jages, plages og nektes adgang til blant annet dagligvarebutikker for å pante flasker, viser ny rapport.

Antirasistisk Senter har gjort feltarbeid langs Oslos gater i samarbeid med Kirkens bymisjon og Frelsesarmeen, og skrevet en rapport om tilreisende romfolks situasjon i Oslo. Dette er i hovedsak rumenere som livnærer seg av småtigging og å pante flasker.

Innimellom sender de noen hundrelapper til hjemstedet hvor barna ofte passes av besteforeldre. Inntekten ligger mellom 50 og 200 kr per dag.

Medmenneskelighet

– Det viktigste å merke seg er disse menneskenes behov for å bli møtt med respekt, sier Christianna Denne fra Antirasistisk Senter. Hun har stått i spissen for feltarbeidet – og det handler like mye om et smil som tilgang til et toalett, legger hun til.

Leder av Antirasistisk Senter, Kari Helene Partapuoli, understreker viktigheten av økt kunnskap om tilreisende romfolk i Oslo.

– Ikke mange vet at disse menneskene ønsker seg fast arbeid og synes selv det er nedverdigende å tigge, sier Partapuoli.

Rapporten beskriver romfolk som stadig opplever å bli jaget av politiet, Rusken kaster tingene deres, og folk i gatene oppfører seg truende og trakasserende.

– Det er ingen enkle løsninger på hvordan hjelpe tilreisende romfolk til et mer verdig liv, men alle mennesker har krav på respekt, rettferdighet og omsorg, sier Partapuoli.

Aktuelle tiltak

Rapporten inneholder også en rekke konkrete tiltak for å bedre situasjonen i Oslo: Blant dem nødovernattingstilbud, flere toaletter, dusjmulighet og tilrettelegging for lettere å komme i arbeid.

Det blir også understreket at politiet først og fremst skal prioritere kriminalitetsbekjempelse fremfor opprydningsaksjoner, og at media og politikere må vise aktsomhet i fremstillingen av en sårbar gruppe.

– Rapporten gir en unik innsikt i en sårbar gruppes hverdagsliv og de utfordringene de møter. Vi ber politikere på nasjonalt plan, byrådet, samt bydelene gripe fatt i en livssituasjon som er uakseptabel. Romfolk skal naturligvis, som alle andre, møtes med respekt og anstendighet, sier likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik etter å ha mottatt rapporten.

– Norge har ingen stolt historie knyttet til tilreisende rom. Nå er det mellom 1 000 og 2 000 tilreisende rom i Norge, og denne rapporten bekrefter at de ikke har det bra og at diskriminering er en del av hverdagen, sier Ørstavik.

– Også politikere må gripe fatt i situasjonen og ikke overlate all tilrettelegging til organisasjoner som Frelsesarmeen og Kirkens Bymisjon samt byens egen befolkning, legger hun til.

I forbindelse med lanseringen av rapporten var en rekke politikere invitert til debatt. Samtlige tok avstand fra den til tider hatske og opphetede debatten om tilreisende romfolk i sommer.

- Det er ikke romfolket som er problemet, men måten de møtes på, ble det sagt under debatten, og hver eneste politiker nikket.