Stenger du folk ute?

Et initiativ ønsker å gjøre 9. mai til internasjonal dag for å sette universell utforming av IKT på dagsorden. Det trengs. Likestillings- og diskrimineringsombudet får mange klager på utilgjengelige nettsider, billettautomater og minibanker.

- Å kunne bruke informasjonsteknologi blir stadig viktigere for å kunne delta i samfunnet vårt.  IKT må ikke være barrierer for deltakelse, men tilgjengelig for alle, sier likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik.

Synshemmede Akademikere håper 9. mai kan brukes til å få oppmerksomhet om universell utforming og knuse mytene om at det er kostnadskrevende tilrettelegginger for funksjonshemmede.

- Den manglende bevisstheten rundt universell utforming av IKT skaper utestengende barrierer som så langt har fått alt for liten oppmerksomhet. Synshemmede er blant dem som rammes sterkest av dette, sier Magne Bolme, leder i Synshemmede Akademikere.

Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven pålegger offentlig og privat sektor å jobbe for et universelt uformet samfunn. IKT-løsninger er omfattet av denne plikten.  Med paragraf 11 i DTL skulle det komme på plass forskrifter for universell utforming av IKT rettet mot allmenheten. Synshemmede Akademikere og Likestillings- og diskrimineringsombudet krever at myndighetene får på plass disse forskriftene raskt. 

- Vi tror mange ikke er bevisste på om deres IKT-løsninger stenger folk ute, og vil oppfordre virksomheter til å stille krav til sine leverandører om universell utforming. Det er de forpliktet til i loven, avslutter Ørstavik.