Stigmatiserende debatt?

HL-senterets rapport om antisemittisme og holdninger til minoriteter i Norge har utløst en viktig debatt om hvordan vi skal bekjempe fordommer og skape et inkluderende samfunn. Likestillings- og diskrimineringsombudet reagerer på deler av debatten, som knytter problemet med felleskapets antisemittisme til muslimer spesielt.

HL-senteret har gjennomført en stor undersøkelse i Norge om holdninger til jøder og andre minoriteter. Undersøkelsen viser at stereotype forestillinger om jøder eksisterer i det norske samfunnet. Samlet sett har 12,5 prosent av befolkningen utpregede fordommer mot jøder. I tillegg kommer det frem negative holdninger til andre minoriteter, spesielt muslimer, somaliere og romfolk.

- Dette er en viktig undersøkelse. Kunnskap om fordommer er avgjørende i arbeidet med å skape et inkluderende og mangfoldig samfunn. Derfor blir jeg bekymret når enkelt debattanter har forsøkt å knytte problemet med antisemittisme til muslimer spesielt, sier likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik. 

Utbredte fordommer, ikke bare hos muslimer

Ørstavik advarer mot en debatt som stigmatiserer noen grupper. Hun viser blant annet til Dagen, som i en leder 6. juni, mener at antisemittismen usynliggjøres i en generell kritikk mot rasisme og diskriminering av etniske minoriteter. De skriver at […]»religionskampen i Midtøsten mellom muslimer og jøder finner sted i Norge og at signaler tyder på at det spesielt blant enkelte muslimer finnes utbredt antisemittisme. Og med en økende muslimsk befolkning er det viktig at disse holdningene tas med roten, slik samfunnet må ta i tu med høyreekstreme holdninger også»[…].

- Jeg reagerer på at det her gis et inntrykk av at HL-senterets undersøkelse har avdekket en ny form for antisemittisme hos den muslimske befolkningen. Det er urovekkende at to minoriteter «settes opp mot hverandre», basert på en undersøkelse som viser at negative holdninger er et generelt problem. Det er nesten ingen respondenter i undersøkelsen som oppgir å ha islam som religion, sier Sunniva Ørstavik.

Krever holdningsarbeid i skolen

Ørstavik sier videre at det er sannsynlig at det finnes rasisme innad i de ulike etniske og religiøse gruppene, men at disse er ikke annerledes enn majoritetens holdninger, og heller ikke bør angripes ulikt.

- Holdningsarbeid i skolene må adressere de elementer som gjør seg gjeldende i fordommer generelt, uavhengig av om det er snakk om hets mot rom, antisemittisme eller homofobi, avslutter Ørstavik.