Tilgang for alle

Hverdagen vår preges stadig mer av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT). Vi bruker PCen på jobben, nettaviser til å oppdatere oss på siste nytt og elektroniske billettsystemer for å planlegge neste års sommerferie. Vi har snakket med Magne Bolme, leder i Synshemmede Akademikere, om hvilke muligheter det gir - og hvilke utfordringer.

- Jeg tok hovedfaget mitt for 15 år siden og studerte igjen nå, og det er stor forskjell. Det har skjedd mye positivt, for eksempel er det mye enklere å få tak i litteratur i dag takket være IKT-utviklingen, sier Bolme.

Han trekker frem flere kanaler der informasjon er mer tilgjengelig i dag, som nettaviser, nettpublikasjoner og sosiale medier.

- Samtidig har vi fått nye hjelpemidler, som gjør det mulig å lese og navigere i informasjonen, sier Bolme.

Fortsatt store utfordringer

Bolme understreker at det er langt igjen til et universelt utformet samfunn.

- Universell utforming av IKT er viktig for å sikre mulighet til likeverdig deltakelse i samfunnet vårt. IKT preger de aller fleste arenaer i dag, både i og utenfor arbeidslivet. De som ikke tenker tilgjengelighet når de utvikler nettsteder og andre IKT-løsninger, risikerer å utestenge mange potensielle brukere, og det finnes det dessverre alt for mange eksempler på, sier Bolme.

Han trekker frem mange utfordringer i hverdagen til synshemmede knyttet til IKT:

  • Skjemaer som er umulige å fylle ut.
  • Dokumenter som er umulig å lese.
  • Dårlig struktur på nettsider, som gjør det umulig eller vanskelig å finne fram.
  • Lite kontrast på nettsider.

Til alles beste

Den norske regjering har forpliktet seg til å skape et universelt utformet samfunn innen 2025. Bygninger, møteplasser og teknologi skal være tilgjengelig for alle, uavhengig av funksjonsevne.

- Det er enkelt å rydde disse hindrene av veien og skape et universelt utformet samfunn. Det handler om å ha en bevist holdning til dette når man utvikler IKT- og nettløsninger, sier Bolme.

- Apple er gode. De har for eksempel integrert forstørrelse- og taleprogrammer i iPhone og iPad. Det er det ikke bare synshemmede som synes er bra, også andre ser nytten av at det er enklere å navigere og mulig å øke skriftstørrelsen med en lett berøring. Universelt utformete løsninger øker brukervennligheten for alle, avslutter Bolme.