Tiltak mot hatkriminalitet

Likestillings- og diskrimineringsombudet har foreslått at det gjennomføres flere tiltak mot hatkriminalitet.  Nedenfor er en oversikt.

Krav til myndighetene

- Utvikler en helhetlig strategi mot hets og hatefulle ytringer. En helhetlig strategi bør inneholde minst fem elementer: 

  1. Motarbeide «ghettofisering» av nettsteder og debatter, og hindre at ekstreme ytringer blir stående uimotsagt.
  2. Tydeliggjøring av medias rolle for å motvirke stigmatisering og fordommer.
  3. Konkretisering av myndigheters plikt til aktivt å motarbeide fordommer og stereotypier, og til å fremme felleskap og gode relasjoner mellom sosiale grupper. 
  4. Innhente og videreutvikle kunnskap om skadevirkninger av ekstreme ytringer i den offentlige debatt som ikke er ulovlige.
  5. Penger til en nasjonal holdningskampanje, for eksempel en «si fra!»- kampanje i skolen, som oppfordrer elever til å reagere på stigmatiserende og ekstreme ytringer

- Arbeide for å se hatkriminalitet i forhold til alle grupper, som funksjonshemmede, homofile, transkjønnede og andre.

- Sørger for en økt satsning på holdnings- og mangfoldsarbeid i skolen.

  • Kunnskap om diskriminering og rasisme må mye tidligere inn i grunnskolen og i større grad inn i profesjonsutdanninger som for eksempel lærer-, politi- og barnevernsutdanningene.
  • Kunnskap om hvordan forebygge og håndtere vold og trakassering i skolen må inn i lærerutdanningen.

- Lovfester antidiskrimineringsarbeid i kommunene og i det offentlige ellers. 

- Økt tilskudd til frivillig arbeid mot rasisme.

 

- Påtalemyndigheten må aktivt registrere, etterforske og straffe de verste utfallene av trusler i mediene, og slå ned på andre straffbare handlinger.

Krav til pressen og redaktørene

Mye av den offentlige debatten foregår i mediene. Nettavisenes redaktører har et stort ansvar for hvilke debatter de lar gå, og hvilke de stopper.

- LDO har kommet med forslag om at Pressens Faglige Utvalg vurderer representasjon av minoritetsrepresentanter.

- LDO arbeider også for at det skal tilføyes et nytt punkt i Vær varsom-plakaten som tydeliggjør hva det innebærer å aktivt jobbe mot stereotypier.