Ulikestillingens konsekvenser

Likestillingsutvalget gir et usminket bilde av likestillingsutfordringene i Norge. Her er funn fra utredningen, som viser at vi står stille på alt for mange områder.

  • Kvinner og menn  er fortsatt  konsentrert i ulike yrker, næringer og sektorer. Det har vært liten ending i løpet av siste 20 år.

  • Flere yrker med høy mannsdominans har fått redusert kvinneandel i løpet av 2000-tallet.

  • Fire av ti homofile menn har vært utsatt for vold de mente hadde sammenheng med deres seksuelle legning.

  • Patriarkalske familiestrukturer, som gjerne innebærer at kvinner er økonomiske avhengig av mannen, øker sannsynligheten for vold mot kvinner.

  • Barn som vokser opp i et hjem hvor foreldrene bestemmer like mye, er mindre utsatt for vold.

  • Blant kvinner i alderen 17-24 år opplever 13 % seksuell trakassering en gang i måneden eller mer.

  • Minoritetsgrupper er mer utsatt for seksuell trakassering. Dette gjelder både seksuell minoriteter og etniske minoriteter.

  • 23 % av jenter og 8 % av gutter har blitt befølt mot sin vilje.

  • En undersøkelse gjennomført i Oslo viser at 31% av jentene og 7% av guttene hadde blitt presset til å gjennomføre seksuelle handlinger de selv ikke ønsket. 

- Konsekvensene er dokumentert, nå må de med makt og myndighet ta ansvar, oppsummerer likestillings- og diskrimineringsombudet Sunniva Ørstavik.