Ansiktsdekkende plagg og undervisning

- Å bære ansiktsdekkende hodeplagg skal ikke ekskludere kvinner fra undervisning, sier likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik. Horten kommune ba om råd da de vurderte å innføre forbud mot ansiktsdekkende plagg i voksenopplæringen og introduksjonsprogrammet.

Horten kommune bryter ikke diskrimineringslovverket når de vil forby bruk av ansiktsdekkende plagg i undervisningssammenheng. Det er konklusjonen i svaret fra Likestillings- og diskrimineringsombudet på henvendelsen fra kommunen.
 
Kvinnenes rett til et likeverdig undervisningstilbud, samt retten til å kle seg som de vil, ble veid opp mot hensynet til undervisningen, de andre elevene, og kommunikasjonen i klasserommet. 

Enkeltsak

− Det er ikke nødvendigvis klokt å forby et plagg, men i denne saken vil det ikke bryte med loven. Horten kommune har redegjort for hvorfor de har ønsket et slikt forbud, og de har plikt til å sikre kvinnene som bærer ansiktsdekkende plagg, alternativ undervisning, sier likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik.
 
Denne veiledningen er blitt oppfattet som en generell uttalelse om at det er lov å forby ansiktsdekkende plagg. Det er det ikke.
 
Likestillings- og diskrimineringsombudet har gjort en vurdering etter å ha fått henvendelse fra én kommune. Andre saker kan få annet utfall. Det viktigste er å sikre at alle får et like godt undervisningstilbud, og at alle får mulighet til å lære seg språket og bli kjent med samfunnet vårt, uavhengig av hva de har
på seg.
 
Veiledningen til Horten kommune sier at kommuner ikke uten videre kan forby bruk av ansiktsdekkende hodeplagg, uten samtidig å sikre at kvinnenes rett til utdanning er godt ivaretatt. 

For enkelt å forby

Vi lever i et samfunn der alle kan gå kledd slik de ønsker, men for mange strider ansiktsdekkende plagg mot grunnleggende verdier som likeverd og likestilling, og for gode forutsetninger for kommunikasjon.
 
- Likevel har forbud mot bestemte plagg sjelden vært veien til likestilling og frigjøring, sier Ørstavik.