Bonusordning som motiverer

- Vi oppfordrer arbeidsgivere til å lage bonusordninger som motiverer til tilstedeværelse for alle ansatte, sier avdelingsleder i Likestillings- og diskrimineringsombudet, Åsulv Solstad.

Januar er en typisk måned for henvendelser til Likestillings- og diskrimineringsombudet om retten til å få bonus, for eksempel når man er i foreldrepermisjon.

- I utgangspunktet kan ansatte ikke holdes utenfor generelle bonusordninger under foreldrepermisjon, sier Åsulv Solstad.

- Men er bonusen premiering for resultater oppnådd mens vedkommende er i permisjon, er det tillatt at han eller hun får en forholdsmessig mindre del av bonusen, sier han.

Tilstedeværelsesbonus

Noen arbeidsgivere har tilstedeværelsesbonus, for eksempel at en ansatt premieres hvis han ikke har hatt fravær for eksempel i løpet av én måned.

En slik bonus kan være diskriminerende overfor for eksempel gravide og enkelte grupper av personer med nedsatt funksjonsevne.

- Vi oppfordrer til bonusordninger som motiverer til tilstedeværelse for alle ansatte, uavhengig av funksjonsevne og omsorgsforpliktelser, sier Solstad.