Bussnekt i Årdal

I går meldte flere medier at asylsøkere i Årdal er blitt nektet å ta bussen etter drapene mandag. Det reagerer likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik på. - Hvis dette medfører riktighet, er det svært alvorlig. Vi kan ikke straffe og stigmatisere en hel gruppe asylsøkere for den ugjerningen en mann har gjort.

- Den typen generaliseringer må vi aldri ty til, selv når vi står i en vanskelig og fortvilende situasjon, sier Ørstavik.

Ombudet har forståelse for at busselskapet vil ta vare på sine ansatte etter en slik hendelse.

-Men de må finne andre løsninger enn å stenge en hel gruppe mennesker ute fra bussen, sier Ørstavik.

Kontakt med Hero og busselskapene

Sunniva Ørstavik hadde tidligere i dag dialog med Hero, som driver Årdal mottakssenter. Hun ber nå om mer informasjon fra mottakssenteret, og de ulike busselskapene som er involvert: Nettbuss Sogn Billag, Jotunheimen og Valdresruten Bilselskap (JVB) og Nor-way bussekspress.

– Det er usikkerhet rundt hva som faktiske er skjedd i denne saken, og jeg ber derfor om en redegjørelse fra busselskapene og asylmottaket om hva de har gjort. Det er viktig for å klargjøre om asylsøkerne i Årdal har blitt utsatt for diskriminering, sier Ørstavik.

- Vi prioriterer denne saken høyt nå, fordi den rammer asylsøkerne i Årdal hardt, men også fordi en slik grov stigmatisering er alvorlig for asylsøkere overalt i landet vårt, avslutter Ørstavik.