Et Forsvar mot seksuell trakassering

Hver femte kvinne som slutter i forsvaret gjør det på grunn av mobbing eller seksuell trakassering.

Mandag presenterte Klassekampen resultater fra Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI). Den viser at mange kvinner fortsatt opplever mobbing og seksuell trakassering, og velger å slutte på grunn av det. 

- FFI sin undersøkelse viser hvor viktig det er å kartlegge omfanget av seksuell trakassering. Det er et positivt at Forsvarets nå ønsker å gjøre det, sier likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik.

Henvendelser til Likestillings- og diskrimineringsombudet om seksuell trakassering viser at det er et typisk problem i mannsdominerte bransjer. Ombudet har fått henvendelser fra personer som har fått høre at de må tåle tøff ordbruk, og én av de som tok kontakt fortalte at hun hadde fått beskjed om å kle på seg mer for ikke å bli trakassert.

- Når det er en holdningskultur på arbeidsplassen som tillater tøff ordbruk er det vanskeligere å si ifra. Desto viktigere er det å jobbe systematisk for å forebygge seksuell trakassering/trakassering generelt, sier jurist Helene Jesnes i LDO, som har hatt mange saker som gjelder seksuell trakassering.

Alle må arbeide for å motarbeide seksuell trakassering og mobbing. En kjønnsnøytral verneplikt gir Forsvaret en ytterligere grunn til å jobbe systematisk for likestilling. Å innhente kunnskap for å se hvor innsatsen skal settes er et viktig skritt i et slikt arbeid, et arbeid Forsvaret er i gang med.

- Dersom en arbeidsgiver/utdanningsinstitusjon viser tydelig at de ikke tillater trakassering og at det vil få direkte konsekvenser vil det det kunne være mer attraktivt for kvinner å ønske seg til mannsdominerte bransjer, sier Jesnes.