Forventer en modig minister

- Jeg er fornøyd med at Inga Marte Thorkildsen anerkjenner diskriminering av utviklingshemmede som et samfunnsproblem, sier likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik, etter å ha utfordret barne- likestillings- og inkluderingsministeren i Stavanger Aftenblad fredag.

Likestillings- og diskrimineringsombudet har sagt klart i fra at Regjeringen i den nye stortingsmeldingen om utviklingshemmedes levekår og rettssikkerhet, må adressere at utviklingshemmede diskrimineres, trakasseres og mobbes, og er gjenstand for menneskeforakt.

- Jeg forventer at hun før sommeren leverer en modig stortingsmelding som får konsekvenser, og som vil bidra til å bekjempe diskrimineringen av utviklingshemmede, sier Ørstavik. 

I en høring til Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet om utviklingshemmedes levekår og rettssikkerhet har Ørstavik nylig uttalt:
- Vi vil understreke at direkte diskriminering, mobbing og trakassering må erkjennes som et samfunnsproblem og omtales i stortingsmeldingen.

I kommentarfelt, i leserinnlegg og på sosiale medier er det mye trakassering og diskriminerende utsagn ovenfor funksjonshemmede. Spesielt i debatten om tidlig ultralyd har det kommet fram mye hets ovenfor utviklingshemmede.

Ombudet etterlyser effektive tiltak for å motvirke den stereotypien og den menneskeforakt som stadig eksponeres gjennom media generelt og sosiale medier spesielt”.

Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen svarer til Aftenbladet:

-Vi er opptatt av å bekjempe diskriminering av mennesker med utviklingshemming, og er enig med ombudet at dette er et samfunnsproblem. Vi må jobbe på mange fronter for å bekjempe tanken om at noen mennesker har mindre verdi enn andre, sier Thorkildsen til Aftenbladet.