Gratulerer med ny heim!

- Eg er veldig glad for å høyre at Dag Olav Stensland endeleg har flytta inn i sin eigen bustad, og at denne saka løyste seg på ein så god måte, seier likestillings- og diskrimineringsombod Sunniva Ørstavik.

Likestillings- og diskrimineringsombodet fekk klage på Stavanger kommune. Kommunen tok i frå Dag Olav Stensland ei tomt, fordi han får kommunale tenester.

LDO kom fram til at kommunen braut lova. Kommunen snudde i saka, Stensland fekk si eiga tomt, og i helga flytta han inn i den nye bustaden, skriv Stavanger Aftenblad.

- Dette er ei gladsak, og det viser at det er viktig at enkeltpersonar som føler seg diskriminert tar kontakt med oss, seier ombod Sunniva Ørstavik.

Det var Norsk forbund for utviklingshemmede som klaga saka inn for Likestillings- og diskrimineringsombodet.

Les LDO si fråsegn i saka her.