Likestilling er mer enn familiepolitikk

Likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik reagerer på at regjeringen trekker Likestillingsmeldingen, og at de kutter i viktige likestillingstiltak i statsbudsjettet. – Vi har store likestillingsutfordringer. Det er det statsråd Solveig Hornes jobb å ta tak i. Mer valgfrihet i familien er ikke svaret på de store utfordringene vi har.

Likestillingsutvalget, ledet av professor Hege Skjeie, har gjennom to utredninger dokumentert at likestillingspolitikken i Norge mangler gjennomføringsevne, og at vi trenger mer politikk og tiltak for likestilling på mange områder.

- Utvalget viste utfordringer på mange sentrale områder i samfunnet vårt. Jeg ser konsekvenser den alvorlige diagnosen fra Likestillingsutvalget har i enkeltmenneskers liv. Folk tar kontakt med oss og forteller om diskriminering og trakassering. På arbeidsplassen, i skolen, på utesteder, i borettslaget, og på gaten. Mangelen på systematikk i norsk likestillingspolitikk har store konsekvenser for samfunnet vårt og for mange enkeltpersoner. Det må Solveig Horne gjøre noe med, sier Ørstavik.

Arbeidslivet

I statsbudsjettet fjerner regjeringen de ti millionene som var satt av for å styrke trepartssamarbeidet i arbeidslivet. Det bekymrer Ørstavik.

- Det er svært viktig at statsråden lytter til arbeidstakerne og deres organisasjoner. I arbeidslivet opplever mange diskriminering, og et likestilt arbeidsliv er en forutsetning for et likestilt samfunn, sier Ørstavik.

- Styrking av trepartssamarbeidet er noe både arbeidstaker- og arbeidsgiversiden sier er en forutsetning for et produktivt arbeidsliv, med mer likestilling og mindre diskriminering.

Politikk for likestilling

Politikk for likestilling var navnet på den andre utredningen til Likestillingsutvalget og det er akkurat det Norge trenger.

- Jeg forventer at Solveig Horne tar utvalgets konklusjoner på alvor og sørger for en politikk som fremmer likestilling og bekjemper diskriminering, sier Ørstavik. - Når hun trekker likestillingsmeldinger og legger frem et statsbudsjett som fjerner og redusere virkemidler som vi vet at bidrar til et likestilt samfunn, må hun foreslå alternativer. Mer valgfrihet i familien løser ikke de utfordringene vi har.