Menneskerettigheter for transpersoner

- Transpersoner baner vei slik at vi alle får et større rom til å utforske og uttrykke oss selv og vår kjønnsidentitet, sier Lene Løvdal som er jurist og nyansatt i Likestillings- og diskrimineringsombudet.

1. oktober i år begynte Løvdal i ombudet. Hun har tidligere jobbet i LLH – Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner og i Juridisk rådgivning for kvinner (JURK).  Løvdals juridiske og politiske kompetanse om diskriminering på grunn av seksuell orientering og kjønnsidentitet er viktig i LDOs arbeid.

Debatt om menneskerettigheter

I dag er det den internasjonale transminnedagen, og i den anledning deltar Løvdal i en debatt arrangert av Amnesty International, Skeiv Ungdom og Skeivt Studentforum. Temaet for debatten er menneskerettigheter for transpersoner.

- Menneskerettslig så mangler vi en egen konvensjon for seksuell orientering og kjønnsidentitet. Dette temaet er veldig tabu internasjonalt, og har gjort at vi ikke har kommet like langt som for kvinner, rase og nedsatt funksjonsevne, sier Løvdal.

Rettigheter i utvikling

Selv om vi mangler en egen konvensjon så gjelder de generelle menneskerettighetene for alle, også transpersoner.  Vi vet at transpersoner utsettes for diskriminering og en egen konvensjon som retter fokus på dette ville vært nyttig.

I tillegg til de generelle menneskerettighetene har en gruppe internasjonale menneskerettighetseksperter har også utviklet Yogyakarta-prinsippene, som synliggjør de rettigheter som transpersoner har.

- Det er et stort sprang mellom de formelle menneskerettighetene og den virkeligheten transpersoner lever i.  Dette er en utsatt gruppe som utsettes for mye diskriminering. Det er mye skam og det har vært vanskelig å kreve sin rett, sier Løvdal.

- Transpersoner er en gruppe som har vært helt usynliggjort på kjønnslikestillingsfeltet. Særlig de som ikke definerer seg som enten menn eller kvinne og som ikke passer inn i tokjønnsmodellen, er ikke synlige, sier Løvdal.

Alvorlig bakteppe

Debatten arrangeres på en viktig dag. Den internasjonale transminnedagen markeres 20. november hvert år for å minnes de som har blitt drept som et resultat av transfobisk hatkriminalitet. Dagen skal også synliggjøre diskrimineringen mot transpersoner.

Transgender Day of Remembrance ble stiftet i 1998 til minne om Rita Hester, en transkvinne som ble drept i sitt hjem den 20. november, i Allston, Massachusetts. Ett år etter hennes død ble den første offisielle minnemarkeringen holdt i San Francisco.