Nektet assistent- brøt loven

En mann med nedsatt funksjonsevne ba om tilrettelegging ved bruk av assistent på sin fagprøve, Vestfold fylkeskommune sa nei. Dette var realiteten for en mann, som tok kontakt med Likestillings- og diskrimineringsombudet.

Mannen har en nerveskade og er varig lam i en arm.  Han meldte seg opp til praktisk fagprøve, og søkte om tilrettelegging ved bruk av assistent under fagprøven. 

Vestfold fylkeskommune opplyste at de ikke har noen praktisk eksamen som det er tillatt å ha med assistent i.

Fylkeskommunen mente at dersom han fikk innvilget assistent ville han ikke bli testet i de praktiske ferdighetene som er påkrevd i læreplanens kompetansemål.

- Ombudet understreket at det å få praktisk assistanse som legger til rette for at en person med nedsatt funksjonsevne kan utføre den faglige oppgaven, er noe annet enn faglig assistanse som krever at assistenten har fagkompetanse, sier May Schwartz seniorrådgiver i Likestillings- og diskrimineringsombudet.

Ombudet vil oppfordre fylkeskommunen til å tilrettelegge for at han kan avlegge fagprøven innen rimelig tid, og ber om en tilbakemelding på dette.

- Etter ombudets mening hadde fylkeskommunen ikke dokumentert at de ikke får testet kandidaten opp mot kompetansemålene dersom han gjennomfører fagprøven med bruk av assistent til enkelte oppgaver. Vi konkluderte dermed med at fylkeskommunen brøt plikten til individuell tilrettelegging, sier Schwartz.