Regjeringen må stoppe volden

− Jeg mener vold mot kvinner er den verste formen for kvinneundertrykkelse, og vi må satse massivt på å bekjempe volden, sier likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik. Tirsdag deltok hun i høringsrunden på Stortinget for stortingsmeldingen “Forebygging og bekjempelse av vold i nære relasjoner”.

Ørstavik er glad for at regjeringen satser på forebygging, holdninger og praktiske tiltak med den nye stortingsmeldingen.

− For å lykkes, må initiativene også følges av penger. Jeg er bekymret for at avsatte 75 millioner ikke er nok, sier hun.

− Noe av det aller viktigste er å synliggjøre volden. Og vi må vi ha forbyggende tiltak, hjelpetiltak til ofre, hjelpetiltak til voldsutøverene og økt kunnskap. Dette er ingen privatsak, men et stort folkehelseproblem og samfunnsproblem.

− Jeg tror dette er et av de mest tabubelagte områdene vi har i samfunnet vårt, men vi må tørre å handle, fortsetter hun.

Les Ørstaviks innlegg i høringen på Stortinget tirsdag.

Likestillingsparadoks

Hver fjerde kvinne opplever vold i nære relasjoner, og en av ti har opplevd grov vold.

− Det er et stort samfunnsproblem og et stort folkehelseproblem.  Og det er et uttrykk for mangel på likestilling, sier Ørstavik.

− Det er et av de store likestillingsparadoksene det at vi lever i likestillingslandet Norge, men så domineres tusenvis av kvinners hverdag av vold. Vi har snakket mye om vold, men gjort altfor lite, sier Ørstavik.

Jobbe på

− Vi har vunnet mange likestillingsseire og de bør feires, men når det gjelder vold mot kvinner, så er problemet  i dag stort og rammer særlig kvinner og barn hardt. Det er ingen tvil om at arbeidet med å bekjempe vold må intensiveres. Dette kan vi ikke leve med.

Stortingsmeldingen “Forebygging og bekjempelse av vold i nære relasjoner”

Les kommentaren Signert Sunniva: Vold koster