Stopp vold mot kvinner - 16 krav til regjeringen

Vold er en likestillingsutfordring og et samfunnsproblem som regjeringen er forpliktet til å løse - nå, sier likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik.

I forbindelse med den internasjonale kampanjen “16 dager med aktivisme mot kjønnsbasert vold” fra 25. november til 10. desember 2013, vil Likestillings- og diskrimineringsombudet fortløpende rette 16 krav til regjeringen med en strøm av henvendelser per brev, twitter og facebook. Vi ønsker at alle er med og presser på ved å re-tvitre og like våre meldinger.

Dagens krav

Regjeringen må avsette tilstrekkelige og forutsigbare ressurser til tiltak mot vold mot kvinner generelt og krisesentertilbudet spesielt.

Likestillings- og diskrimineringsombudet krever mer politikk og ressurser for å bekjempe og forebygge den volden og trakasseringen som særlig rammer kvinner og jenter i Norge.

Frihet fra vold, trakassering og diskriminering er grunnleggende menneskerettigheter. Norske myndigheter har en plikt til å forebygge, gi utsatte forsvarlig bistand og beskyttelse, og strafferettslig forfølge gjerningspersoner effektivt.

Hver dag, hver time opplever kvinner å bli diskriminert, trakassert, truet og utsatt for vold. Bare fordi de er kvinner. Slik mister de sin frihet. Likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstaviks oppfordring til den nye regjeringen er klar: Gi kvinner en hverdag fri for vold og trusler.