Tiggerdebatten handler om diskriminering

- Regjeringen må trekke forslaget om meldeplikt for tiggere, og komme med, som i Sverige, en tydelig strategi på hvordan de skal møte romfolket, sier likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik.

- Debatten om meldeplikt for tiggere raser , og jeg savner den ansvarlige statsråden på banen. Den svenske integreringsministeren tar tydelig standpunkt om diskriminering av romfolket, sier likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik.

Justis- og beredskapsdepartementet foreslår endringer i politiloven, som vil åpne for å “pålegge meldeplikt for pengeinnsamling og til å regulere pengeinnsamling på offentlig sted”.

Det har skapt debatt.

- Alle fagmiljøer på diskriminering, som Institutt for menneskerettigheter, Advokatforeningen, Antirasistisk Senter og oss i Likestillings- og diskrimineringsombudet, mener at meldeplikt for tiggere vil virke diskriminerende, særlig for romfolk. Nå må inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen på banen, sier ombud Sunniva Ørstavik.

Ørstavik har flere ganger uttrykt bekymring for at meldeplikt for tigging vil føre til stigmatisering og diskriminering av en allerede sårbar gruppe.  

Regjeringen tar ikke ansvar

- Meldeplikt for tiggere er nok et eksempel på manglende overordnet strategi for å møte tilreisende romfolk, sier hun. 

Sammen med biskop i Sør-Hålogaland Tor B. Jørgensen sendte Ørstavik i høst et brev til statsråd Inga Marte Thorkildsen med krav om at regjeringen tar ansvar og lager gode nasjonale løsninger hvordan grunnleggende menneskerettigheter ivaretas i møte med tilreisende romfolk.

FNs rasediskrimineringskonvensjon forplikter Norge til å alle, uten hensyn til etnisk opprinnelse, får sine menneskerettigheter ivaretatt. LDO fører tilsyn med at Norge overholder disse forpliktelsene.

- Derfor er det min jobb å si i fra at myndighetene ikke tar utfordringer knyttet til tilreisende rom på alvor. Thorkildsen og regjeringen må ta ansvar, og unngå nok en sommer med uverdige forhold for tilreisende rom, sier Ørstavik.

Sverige går foran

Den svenske integreringsministeren oppfordret onsdag politikere i Europa til å samle seg om og ta ansvar for romfolks vanskelige situasjon.

- Jeg savner tilsvarende tydelige budskap fra norske myndigheter. Regjeringen må trekke dette forslaget, og komme med, som i Sverige, en tydelig strategi på hvordan de skal møte romfolket, sier Sunniva Ørstavik.

 Les innlegget fra Sveriges integreringsminister her.