Engasjert ordfører i Sør-Odal

LDO holder kurs for rektorer og politikere i Sør -Odal om hvordan de kan legge til rette for en likeverdig offentlig skole. Onsdag traff vi ordfører Anne- Mette Øvrum, som er kjent for sitt engasjement for likestillings- og mangfoldsarbeid.

På spørsmål om hvorfor hun som ordfører er så opptatt  av dette arbeidet svarer hun at det for henne handler det om å skape et samfunn hvor det er plass til alle, hvor alle blir sett og hvor alle får brukt sitt potensiale. 

- Jeg mener det er viktig at likestillings- og mangfoldsarbeidet ikke bare finnes i en plan, men at det er en måte å forholde seg til andre mennesker på. Det må gjennomsyre alt arbeide vi gjør i kommunen. 

Ordføren mener dette arbeidet må starte allerede i barnehagen og i skolen fordi det er her mange av de viktigste holdingene blir etablert.
 
- Å se enkeltmennesket og å legge til rette for at alle skal få mulighet til å ta del i samfunnet og klare seg selv, er en grunnleggende verdi for mitt arbeid som ordfører. Jeg ønsker et samfunn hvor det er plass til alle, sier Øvrum.

- Dette kurset synes jeg var svært nyttig fordi det gav så konkrete råd til hvordan man kan  jobbe aktivt med likestillings- og mangfoldsutfordringer i skolen. I neste uke skal jo LDO tilbake til  Sør-Odal og da blir det spennende å høre hva elvene har lært av dette kurset, avslutter hun.