Flere kvinner i politikken i 2015

I 72 av landets kommuner er andelen kvinner i kommunestyret under 30 prosent. Hva kan vi gjøre for å sikre en bedre kjønnsbalanse? I dag samles kvinnepolitiske ledere hos ombudet for å dele erfaringer og se fremover mot valget i 2015.

 

- Det er viktig at de som skal styre og bestemme på våre vegner, representerer de vi er. Kvinneunderskuddet i norsk politikk kan bare motvirkes med en aktiv politikk. Jeg er glad for det tverrpolitiske engasjementet, og håper det kan bidra til å drive arbeidet fremover, sier likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik.

Til møtet kommer representanter fra de politiske partiene. Forsker Bjarte Folkestad fra Rokkansenteret i Bergen vil innlede på møtet. Han jobber med et prosjekt for å få flere kvinner inn i kommunestyrene. I tillegg kommer Oslos byrådsleder, som har gjennomført en rekke endringer i kommunens arbeidsform for å gjøre politikken mer familievennlig.

- Problemene er sammensatte, og handler både om å få kvinner inn i politikken og holde på de som er der. Jeg gleder meg til en tverrpolitisk samtale om dette viktige temaet, sier Ørstavik.