Hatprat og sexkjøp på FNs dagsorden

LDO deltar på FNs årlige kvinnekonferanse, som går av stabelen i New York i disse dager.

FNs generalsekretær Ban Ki Moon åpnet kvinnekonferansen (CSW) mandag.

-Kjønnslikestilling er et viktig område også for generalsekretæren. Vold mot kvinner, utdanning, involvering av menn i arbeidet mot diskriminering av kvinner var ting han trakk frem, forteller Elisabeth Lier Haugseth, nestleder i LDO, som deltar på konferansen.

Viktige tema

LDO-delegasjonen har deltatt på flere såkalte side events. Det er en rekke seminarer som ikke foregår i kvinnekommisjonens plenumsmøter. Både medlemsstatene og kvinneorganisasjoner arrangerer disse.

- Årets side events setter fokus på blant annet utdanning og ledelse, hatefulle ytringer, og prostitusjon. Dette er lærerikt og relevante tema for vårt arbeid i LDO, sier Haugseth.

- Arrangementet om seksuell trakassering og hatprat var særlig interessant. Det satt fingeren på alle kritiske punkter om konsekvensene av seksuell trakassering og hatprat.

Om sexkjøpsloven

Representanter fra Europaparlamentet presenterte «The Swedish model» om sexkjøpsloven.

-Europaparlamentet har utarbeidet en resolusjon om prostitusjon og negative effekter på kjønnslikestillingen. De anbefaler sterkt å se hen til den norsk og svenske modellen for forbud mot sexkjøp, forteller Haugseth.