Likestilling på boligmarkedet

− Jeg er svært kritisk til at regjeringen vil lempe på kravene til universell utforming av nye boliger, sier likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik.

Konsekvensen av at kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner nå vil senke kravene, er at folk stenges ute.

− Dette handler ikke om rullestoler og bygg, men om likestilling. Universell utforming betyr at hele boligen skal kunne brukes av alle mennesker. Det må være et ufravikelig prinsipp, og særlig når vi bygger for fremtiden, sier Ørstavik

Menneskerettigheter

Stortingsflertallet bekreftet målsetningen om et likestilt samfunn da de i 2013 ratifiserte FN-konvensjonen for rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne. Denne forpliktelsen ivaretas ikke når Sanner lemper på de tre år gamle kravene som er nødvendig for å sikre et likestilt samfunn.
 
− Hvorfor i alle dager skal vi fjerne forskrifter som ivaretar noe så selvfølgelig som at folk som bruker barnevogn, rullestol eller rullator må ha lik mulighet til å komme inn en dør som alle andre? Dypest sett handler dette om hva slags samfunn vi vil ha, sier Ørstavik.