Nytt brukerutvalg

Likestillings- og diskrimineringsombudet har nytt brukerutvalg. Det tverrfaglige utvalget for samarbeid og erfaringsutveksling med interessegrupper og frivillige organisasjoner møttes for første gang i forrige uke.

- Brukerutvalget er viktig for oss. Utvalget er bredt sammensatt, og har stor kunnskap om folk som opplever diskriminering i Norge i dag. Et tett samarbeid med det sivile samfunnet er viktig for at vi i ombudet skal gjøre jobben vår godt, sier likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik.

14 medlemmer

Brukerutvalget for 2014 til 2016 består av representanter fra 14 organisasjoner.

Følgende organisasjoner er med:

 • Antirasistisk senter
 • Juridisk Rådgivning for Kvinner (JURK)
 • Krisesentersekretariatet
 • Landsforeningen We Shall Overcome (WSO)
 • Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (LLH
 • Menneskerettsalliansen
 • MiRA ressurssenter for kvinner med minoritetsbakgrunn
 • Norges Handikapforbund (NHF)
 • Organisasjon mot offentlig diskriminering (OMOD)
 • Reform - ressurssenter for menn (Reform)
 • Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn
 • Samisk kvinneforum
 • Sekretariatsleder Statens seniorråd
 • Unge Funksjonshemmede

Utvalget skal møtes fire til seks ganger i året.