Spansk-norsk samarbeid om likestilling

Med jevne mellomrom reiser LDOere sørover til Spania, og en gang i blant fylles LDOs lokaler med spanjoler. Det planlegges, gis råd, utveksles erfaringer, legges til rette. Prosjekter utlyses, godkjennes og gjennomføres. Det jobbes på EØS-vis med kjønnslikestilling som tema.

Dette spesielle samarbeidet startet i 2011 og programmet, som er ledet av Helse-, sosial- og likestillingsdepartementet i Spania med Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) som hovedpartner i Norge. Det avsluttes 2015.

– Gjennom Spania-prosjektet kan vi også få mer likestilling i Norge. Vi øker vår egen kompetanse, kunnskap og innsikt. Vi får et større internasjonalt og nasjonalt nettverk. Miljøer som jobber med likestilling blir knyttet sammen på tvers av områder og landegrenser, forteller leder av prosjektet, Rachel Eapen Paul. KS samarbeider blant annet med sin spanske ekvivalent Femp om å integrere kjønnslikestilling i kommuner. Også for LDO er det svært nyttig. Hun er ikke i tvil. LDO gir av sin egen kunnskap og kompetanse, men får også mye tilbake.

– Gjennom dette prosjektet blir LDO både en nasjonal og en internasjonal arena for likestillingsarbeid, påpeker hun.

EØS-program

Programmet finansieres gjennom EØS-midlene (EØS finansieringsmekanisme EEA Norway Grants). 80 mill kroner er satt av til 27 programmer, fordelt utover i 14 land. Det norsk-islandsk-spanske samarbeidet inneholder fem programmer. Det største programmet er et miljøprogram, mens det programmet LDO er med i er det neststørste programmet på 11 mill euro.

– Fokuset vårt er å mobilisere aktivitet gjennom utveksling av erfaring og samarbeid og få til mer likestillingspolitikk og handling i alle land, slår Eapen Paul fast.

Temaene for samarbeidet er mange og gjenkjennbare.

 1. Lik tilgang til arbeid uten diskriminering for kvinner og menn.
  a. Økt kvinnelig sysselsetting
  b. Kjønnsbalanse i lederposisjon
  c. Økt andel kvinnelig entreprenørskap
  d. Likelønn
 2. Balanse mellom arbeid og familieliv for kvinner og menn.
 3. Frihet fra kjønnsbasert vold.
 4. Likestillingshensyn integrert i sektorpolitikk og praksis.
 5. Styrke det bilaterale forholdet mellom Spania og Norge.

- Er Spania kommet kortere enn Norge i kjønnslikestilling?

- Det vil jeg ikke si. Egentlig har Spania hatt stor fremgang på likestilling på relativt kort tid. Men i den økonomiske krisen Spania har det blitt vanskeligere.

Dette programmet kommuniserer at likestilling mellom kvinner og menn er viktig for å kunne bidra til å snu den økonomiske situasjonen.  Kvinner har ikke bare rett til likestilling, kvinners bidrag til økonomien er avgjørende.

Spania har en spennende struktur i sitt likestillingsarbeid, med en politisk ansvarlige på likestilling, på toppen av departementsstrukturen. Det samme gjelder for kjønnsbasert vold. 

- Slik har spanjolene løftet likestilling opp på et høyt politisk nivå, forteller Rachel Eapen Paul.

- Vi i Norge mener at skal likestilling fremmes, så må også kjønnsbasert vold bekjempes. Derfor brakte vi dette inn som en viktig del av forhandlingene med Spania. Etter noen samtaler er spanske myndighetene helt innforstått med at bekjempelse av vold er en viktig del av likestillingsarbeidet, forteller Eapen Paul.

Romkvinner en viktig del av programmet

Kvinner som er særlig utsatt for diskriminering, og da spesielt romkvinner skal være en viktig del av programmet. Den spanske integreringspolitikken har tidvis fungert godt. Blant de beste i Europa. Det er mer krevende nå som mange mister jobben. Interessen for dette er stor. Representanter fra Bulgaria var nylig på en stor konferanse i Madrid i forbindelse med utlysningen av de åpne prosjektmidlene under programmet, såkalte Open Calls. 

- På denne måten har vi jo allerede en god spredningseffekt, fastslår Eapen Paul.

Nyttig for flere

Og snakk om spredningseffekt og interesse. På seminaret i Madrid i begynnelsen av desember var det 172 deltakere – fra Spania, Norge, Island og Bulgaria. Et matchmaking-seminar – en arena hvor organisasjoner finner samarbeidspartnere innen de ulike prosjektene.

Som Tove Gulbrandsen i Odalen Næringshage som jobber med kvinners entreprenørskap og kvinnestøtte. Eller som Belinda De Leon i Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF) som jobber med romkvinner. Eller Olaug Rønningsdalen fra Oslo Krisesenter og Lone Johansen fra Krisesentersekretariatet, eller Linn Cecilie Rotvold Bylund fra Likestillingssenteret KUN, eller Dan Bjørnas Jonsrud fra YS som satser på samarbeid om likelønn, eller Ingibjörg Grèta Gisladottir fra Assosiation of Business Women i Iceland. Og alle de andre som deltok på møtet for å finne samarbeidspartnere i Spania.

Spania-gruppa i LDO, som består av Rachel Paul, Lene Nilsen, Ylva Lohne, Knut Oftung, Astrid Dahl og Mona Larsen-Asp, har jobbet et par år med å utvikle og og forberede programmet. Nå er de i gjennomføringsfasen – med konferanser, seminarer, prosjekter, programmer, søknader, siling og utvelgelse. Å finne de perfekte matchene – å velge de riktige på-tvers-samarbeidene.

For i kommende runde står prosjektsøknadene i fokus. Alle skal gjennomgås, måles og vurderes – en del av dem får klarsignal til å fortsette for å gjennomføre prosjektet, andre kommer ikke lenger enn til søknaden. Dette er noe av det LDO-medarbeiderne skal være med på. Finne de gode partnerne som sammen skal gjennomføre alle de prosjektene det her er lagt opp til.

I 2014 blir det garantert mye norsk-islandsk-spansk samarbeid fremover. I likestillingens navn.