Ukultur i kulturprisene

I kveld er det Spellemann 2013. Kun 3 av 30 Spellemenn er kvinner. Det betyr at det er en haug med dyktige kvinner som ikke har blitt sett og satt pris på. Det bør uroe en hel kulturbransje, sier likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik.

Flere medier har den siste tiden løftet frem hvor påfallende skjevt priser og stipender fordeler seg mellom mannlige og kvinnelige aktører i likestillingslandet Norge. 75 prosent gis til menn, mens bare 25 prosent gis til kvinner, skriver Tonje Gjevjon i Klassekampen 2. januar.

− Når vi vet hvor mange dyktige kvinner det finnes i kulturbransjen, så synes jeg dette er både trist og flaut, sier Ørstavik.

Ørstavik påpeker at kvinner tidligere var i mindretall på flere kulturområder, men at den situasjonen er endret uten at det gjenspeiles i priser og stipender.

− Jeg tror det er de samme maktstrukturene i kulturbransjen som på andre samfunnsområder. Der ser vi for eksempel at nettverk og kontakter spiller en stor rolle for hvem som lykkes og blir sett. Det samme gjør vanetenkning og tradisjoner.

Ørstavik mener at dersom kulturbransjen selv vil, kan de få dette til ved å arbeide systematisk og målrettet med likestilling.

− Bransjen må bestemme seg for å gjøre noe, og mange har mulighet til å påvirke. Alt fra de som lager spillelistene på radio til de som deler ut stipender, mener Ørstavik.

Hun legger til at Kulturministeren naturligvis også har et ansvar.

− Vi må få på plass politikk for likestilling også i kulturbransjen. Likestilling kommer ikke av seg selv, hverken i kulturbransjen eller i samfunnet for øvrig, sier Ørstavik.