Ulovlig stillingsannonse

Likestillings- og diskrimineringsombudet har i dag fått flere spørsmål om en stillingsannonse fra ISS Renhold. Annonsen bryter diskrimineringsloven. Det er ikke lov å stille krav om at man må være etnisk norsk for å få en jobb.

- Loven forbyr diskriminering på grunn av etnisitet, og det finnes ingen jobber der det er relevant å vektlegge etnisk opprinnelse, sier likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik.

I annonsen står det at “Oppdragsgiveren krever sikkerhetsklarering og stillingen er derfor mulig kun for etnisk norske personer.” Ørstavik avviser argumentet om at en må være etnisk norsk for å få sikkerhetsklarering.

- Det er ikke et krav for å få sikkerhetsklarering og det er ingen grunn til å ha et slikt krav, sier Ørstavik.

Stort engasjement

Annonsen har i dag fått mye oppmerksomhet i sosiale medier og i media.

- Jeg er glad for at mange reagerer. Det er godt å se at urett og diskriminering skaper harme. Nå ser det også ut som at engasjement gir resulterer, sier Ørstavik.

Fjerner annonsen

Ifølge Dagbladet.no angrer ISS Renhold på formuleringen.

- Vi skulle sikkert ikke brukt dette begrepet. Det var for å forklare hva som skal til. Det er mange som er norske, men som kommer fra et annet opprinnelsesland, sier avdelingssjef Anne Helene Breimo i Hedmark ISS Facility Services til avisen. 

NAV har beklaget at annonsen ble publisert med den aktuelle formuleringen, og vil fjerne den.

- Det er bra at ISS Renhold og NAV tar selvkritikk, og ser ut til å trekke annonsen. Vi i Likestillings- og diskrimineringsombudet vil ta kontakt med ISS Renhold for å få en forklaring på formuleringen i utlysningsteksten. I etterkant vil vi vurdere om vi skal gjøre noe mer med saken, sier Ørstavik.