Stopp hatpraten, Solberg

Hatefulle ytringer rammer mange og de rammer hardt. Kvinnelige samfunnsdebattanter blir kalt jævla hore. Muslimer sammenliknes med rotter og søppel. Funksjonshemmede er kostnadsbomber som ikke har livets rett, og jøde og homo er vanlige skjellsord i norske skolegårder.

Vi representerer 14 organisasjoner som ser hvordan hatefulle ytringer rammer enkeltmennesker hver eneste dag. Vi møter de som føler seg mindreverdige, maktesløse og utrygge etter å ha blitt utsatt for hatefulle ytringer, gjerne over lang tid. Vi snakker med dem som ikke orker å delta mer, og som har sluttet å ta telefonen når journalister ringer. Vi møter dem som føler seg ekskludert og uønsket i samfunnet, og som stadig opplever å få merkelappen “feil” eller “farlig” stemplet i pannen. Vi møter dem som har fått vanskeligere liv etter å ha blitt truet og trakassert.

Denne uken møter vi statsminister Erna Solberg. Vårt budskap er krystallklart: Myndighetenes defensive holdning i arbeidet mot hatefulle ytringer og netthets er direkte farlig. Deres svar var lenge at trollet sprekker i solen. Ytringene skal bekjempes ved at de kommer til uttrykk offentlig og imøtegås i offentligheten. Holder det? Nei, dessverre.

Forskning viser at tilstedeværelsen av hatefulle ytringer fører til flere hatefulle ytringer, og at resultatet er ekskludering og polarisering. Hatpraten skader enkeltmennesker, grupper og samfunnet vårt som helhet. Personer tvinges ut av samfunnsdebatten, og demokratiet mister viktige stemmer.

De som er tvunget til stillhet og fratatt stemmen sin, og de som trosser hetsen og fortsetter å stå i det, trenger det samme: De trenger en regjering som ser utfordringene og tar dem på alvor. De trenger en regjering som setter av tid, penger og ressurser for å motarbeide hatpraten.

Erna Solberg har sagt at hun tar utfordringene på alvor. Nå må hun og regjeringen følge opp med handling. Vi etterlyser en handlingsplan med mange ulike tiltak. Tiltakene må sikre mer forskning og dokumentasjon på omfang av hatefulle ytringer og dets skadevirkninger.  Den må innehold en offensiv satsning på forebyggende arbeid i skolen og støtte til sivile organisasjoner. Vi etterlyser en handlingsplan som tar ytringsfriheten på alvor, og gjør at den blir reell for alle i samfunnet vårt.

Et fritt og inkluderende samfunn er en grunnstein i det norske demokratiet. Erna Solberg og regjeringen må skape en politikk som gjør det trygt og mulig for alle å delta i samfunnet vårt.

Arne Lein, Norges Handikapforbund

Are Saastad, Reform – ressurssenter for menn

Gudrun Eliissá Eriksen Lindi, SNF – Samí NissonForum/Samisk Kvinneforum

Marta Trzcinska, Juridisk Rådgivning for Kvinner

Fakhra Salimi, MIRA ressurssenter for kvinner med minoritetsbakgrunn

John Jeanette Solstad Remø, Menneskerettsalliansen

Mette Ellingsdalen, Landsforeningen We Shall Overcome

Rune Berglund Steen, Antirasistisk senter

Simen Brændhaugen, Unge funksjonshemmede

Lone Alice Johansen, Krisesentersekretariatet

Akhenaton de Leon, Organisasjonen mot offentlig diskriminering

Anne Sender, Samarbeidsrådet for tros-og livssynssamfunn

Bård Nylund, Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner

Sunniva Ørstavik, Likestillings- og diskrimineringsombudet

En forkortet versjon av innlegget sto på trykk i Dagbladet onsdag 26. november 2014.