- Uakseptabelt

Det skal svært mye til for at en arbeidsgiver - på lovlig vis - kan nekte å ansette noen fordi de bruker hijab. Det sier Åsulv Solstad, avdelingsleder i LDO.

I gårsdagens Aftenposten fortalte Tasmiyah Shafi om trakassering og utestenging i arbeidslivet fordi hun bruker hijab. Nå føler hun seg tvunget til å ta den av.

- Det Shafi opplever her er helt uakseptabelt. Ingen har rett til å presse noen til å ta av eller på hijab. Det å bære et religiøst hodeplagg skal være et individuelt valg, sier avdelingsleder Åsulv Solstad på veiledningsavdelingen.

Trakassering på arbeidsplassen er forbudt etter arbeidsmiljøloven. Enhver har rett til et arbeidsmiljø fritt for trakassering.

- Dersom trakasseringen skjer på grunn av et diskrimineringsgrunnlag vil trakasseringen være ulovlig etter diskrimineringslovene. Også enkeltstående handlinger eller ytringer kan være trakassering, sier Solstad.

Trakassering kan være fysisk eller verbalt.

Les mer: