To barn foran en skolebygning

Folk vil ha en skole for alle

89 % av det norske folket mener funksjonshemmede barn bør få gå på nærskolen sin. Det viser en undersøkelse gjennomført av TNS Gallup.- Regjeringen må lytte til folket, sier likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik.

Kartlegginger viser at trapper, tunge dører og mangel på heiser gjør at 80 prosent av norske skoler ikke er tilgjengelige for funksjonshemmede elever. Det gjør ombud Sunniva Ørstavik rasende.
- Norsk skole lærer barna våre diskriminering. Vi lærer barn med nedsatt funksjonsevne at de ikke hører hjemme i fellesskapet. Og vi lærer barn uten nedsatt funksjonsevne at ekskludering og diskriminering ikke er så farlig. Det er helt utilgivelig, sier hun.

Krever opptrappingsplan

LDO har sammen med fjorten ulike organisasjoner etterlyst en konkret plan for hvordan regjeringen skal nå målet om en universelt utformet skole.

- Vi krever at det lages en konkret opptrappingsplan, med sentralt avsatte midler, slik at alle barn kan gå på nærskolen sin. Denne undersøkelsen viser at dette også er noe den norske befolkningen ønsker, sier Ørstavik. Hun har store forventninger til årets statsbudsjett.

- Regjeringen er opptatt av å lage verdens beste skole. Jeg forventer at årets statsbudsjett inneholder midler til å gjøre denne skolen like god for alle, sier Ørstavik.


Om undersøkelsen

  • Undersøkelsen er en del av Frivillighetsbarometeret. 
  • Frivillighetsbarometeret er en stor undersøkelse om norsk frivillighet, bestilt av Frivillighet Norge og gjennomført av TNS Gallup. 
  • Undersøkelsen ble gjennomført som et webintervju med flere enn 2000 personer. 
  • Utvalget er representativt for den norske befolkningen over 15 år.
  • Les mer om undersøkelsen på Handikapforbundets nettsider.