- Trekk forslaget om tiggeforbud

Likestillings- og diskrimineringsombudet krever at justis- og beredskapsdepartementet trekker forslaget om nasjonalt tiggeforbud. - Forslaget er diskriminerende og ivaretar ikke våre menneskerettslige forpliktelser, sier likestillings og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik.

Likestillings- og diskrimineringsombudet er svært kritisk til flere av punktene i regjeringens forslag. Høringsnotatet fra regjeringen inneholder flere eksempler som viser at lovforslaget vil kunne føre til diskriminering, og er rettet spesielt mot tilreisende rom.

- Det er åpenbart at denne lovendringens hensikt er å få romfolk vekk fra gatene, påpeker Ørstavik.
- Unntaksforslagene underbygger dette. Det skal være greit å gå julebukk, men straffes med fengsel om du ber om penger for å få råd til mat. Lovforslaget må trekkes og erstattes av gode sosialpolitiske tiltak.

Uttrykk for nød

Likestilling- og diskrimineringsombudet mener at tigging først og fremst er et uttrykk for nød.
- Menneskehandel, vinningskriminalitet og ordensforstyrrelser er allerede ulovlig. Politiet kan gi folk trygghet ved å håndheve eksisterende lover. Vi kan ikke forby oss bort fra fattigdom, sier Ørstavik.

Les hele LDOs høringsuttalelse her