Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Inger Bjurstrøm.