Håndbok for universitets-, høyskolesektoren og forskningsinstituttsektoren

Formålet med denne håndboken er å tilby universitets- og høyskolesektoren og forskningsinstituttene konkrete hjelpemidler i det aktive arbeidet for en mer likestilt personalpolitikk. Derfor har vi valgt en form med sjekklister, eksempler og definisjoner.

Denne håndboken kan være et nyttig verktøy for å fylle lovens krav, men den omfatter også gode tiltak uten at de er lovpålagte. Boken er ment som en bruksbok internt i virksomheten, der man kan slå opp for å få konkret kunnskap om, ideer til og eksempler på hva man kan gjøre.

 

Rapporten kan bestilles hos LDO:

Likestillings- og diskrimineringsombudet
Postboks 8048 Dep, 0031 Oslo
Tlf 23 15 73 00

Epost: post@ldo.no