Mobbing og trakassering kan være straffbart

Hvis mobbingen eller trakasseringen retter seg mot en hel gruppe, kan det være straffbart etter straffeloven. Slike saker kan anmeldes til politiet.

Hvis ytringene gjelder trusler om vold eller andre straffbare forhold, skal politiet varsles.

Sikre bevis

Det er viktig at du sikrer så mye bevis som mulig. Det kan være lurt å ta et bilde av skjermen eller ved å bruke «print screen»-funksjonen for å sikre bevis av det som er blitt lagt ut, spesielt hvis det blir fjernet i ettertid. Skriv ned dato og tidspunkt for når du tok bildet.

Hvis du har fått e-poster, meldinger eller andre elektroniske beskjeder med støtende innhold, er det viktig at du ikke sletter disse. Det kan være mulig for nettleverandører eller politiet å spore opp avsenderen i ettertid dersom du sparer på meldingene.

Si ifra til de ansvarlige

Dersom du er blitt trakassert i sosiale medier eller nettdebatter, bør du varsle de som har ansvar for sidene. Opplever du at de ansvarlige ikke tar tak i problemet og at trakasseringen for eksempel skjer på grunn av ditt livssyn, kan du ta kontakt med ombudet for videre veiledning. 

 

 

Utenfor loven

Dersom du blir utsatt for trakassering eller mobbing av andre grunner enn de som står i likestillings- og diskrimineringsloven eller straffeloven, kan du kontakte de som er ansvarlige for nettsidene og gjøre dem oppmerksom på at det som har blitt lagt ut er mobbing eller trakassering.

Imøtegå utsagn

Hvis du selv ønsker det, kan du skrive et motsvar slik at krenkende påstander ikke blir stående uimotsagt. Det er likevel ikke noe krav eller forventning om at du skal gjøre dette for at de ansvarlige skal ta tak i saken.

Andre du kan kontakte

Det er ulovlig å legge ut private bilder av deg uten samtykke. Hvis du opplever at noen gjør dette mot deg, må du politianmelde saken. Du kan også få bistand til å slette bildene på www.slettmeg.no 

Hvis noen har logget seg på som deg (såkalt identitetstyveri), skal politiet kontaktes og saken anmeldes.

Dersom du har blitt utsatt for vold, trusler eller hatefulle ytringer, kan du få hjelp og veiledning ved et støttesenter for kriminalitetsutsatte.

Ombudet gir råd og veiledning

Ombudet gir råd og veiledning på telefon, brev og digital postkasse. Dialogen med oss er uforpliktende, og du kan ta kontakt med oss anonymt, hvis du ønsker det. Våre tjenester er gratis.

Aktuelt lovverk

Likestillings- og diskrimineringsloven:

Straffeloven:

 

Aktuelle saker 

Flere saker fra Diskrimineringsnemnda:

 

Klage på diskriminering

Det er Diskrimineringsnemnda som vurderer om noe er diskriminering eller trakassering etter loven. Diskrimineringsnemnda er et alternativ til domstolen og behandler saker gratis. Du kan lese mer om nemnda i lenken under.