Om oppsigelse

En oppsigelse må alltid være saklig begrunnet, enten i virksomhetens, arbeidsgivers eller arbeidstakerens forhold. En oppsigelse skal alltid være skriftlig, og det er flere krav til hva arbeidsgiver skal ha med av innhold i en oppsigelse. Det gjelder egne frister for når du kan kreve forhandlinger med arbeidsgiver etter at du har fått en oppsigelse. 

En oppsigelse vil være ugyldig hvis den ikke er skriftlig og den ikke opplyser hvilke rettigheter du har. Vi anbefaler at du får juridisk hjelp fra fagforening, advokat eller rettshjelpstiltak dersom du får en oppsigelse.

Hvis du blir sagt opp på grunn av et diskrimineringsgrunnlag (for eksempel nedsatt funksjonsevne, etnisitet, religion, kjønn), vil det kunne være ulovlig diskriminering.

Du kan lese mer om oppsigelse på Arbeidstilsynets nettsider i lenken under:

I første omgang bør du snakke med arbeidsgiveren din og be om en begrunnelse eller forklaring på det du mener kan være diskriminering eller trakassering. Forsøk å skape dialog om dine utfordringer og om forskjellsbehandlingen du mener du blir utsatt for. 

Ofte kan det lønne seg å ha støtte fra en annen person på arbeidsplassen hvis du skal ta opp en sak med arbeidsgiver. Vi anbefaler derfor å ta opp saken med tillitsvalgt eller verneombud på arbeidsplassen. 

Det er flere som yter gratis juridisk bistand i tillegg til fagforeninger:

Det er viktig at du samler informasjon som beviser en eventuell forskjellsbehandling. Det kan være e-poster, SMS-er, referater fra møter eller ved å sørge for å ha vitner. 

Ombudet gir råd og veiledning på telefon, brev og digital postkasse. Dialogen med oss er uforpliktende, og du kan ta kontakt med oss anonymt, hvis du ønsker det. Våre tjenester er gratis.

Aktuelt lovverk

Likestillings- og diskrimineringsloven:

Arbeidsmiljøloven: 

Aktuelle saker

Les flere saker fra Diskrimineringsnemnda:

 

Klage på diskriminering

Det er Diskrimineringsnemnda som vurderer om noe er diskriminering eller trakassering etter loven. Diskrimineringsnemnda er et alternativ til domstolen og behandler saker gratis. Du kan lese mer om nemnda i lenken under.