Dårlig behandlet

Dersom du blir nektet å kjøpe en vare eller nektet tilgang til en tjeneste og nektelsen har en sammenheng med et diskrimineringsgrunnlag, kan det være diskriminering. Eksempler kan være at du blir nektet å komme inn på et utested eller en restaurant fordi du er homofil eller en nedsatt funksjonsevne.

Det kan også være diskriminering om du får dårligere kundebehandling på grunn av et diskrimineringsgrunnlag.

Det å nekte noen tilgang til en vare eller en tjeneste kan også være straffbart etter straffeloven. Dette gjelder i de tilfellene nektelsen har sammenheng med religion eller livssyn, hudfarge, nasjonal eller etnisk opprinnelse eller homofil orientering. Det samme gjelder for  nedsatt funksjonsevne, såfremt dette ikke skyldes manglende fysisk tilgjengelighet. Dersom dette er tilfellet, anbefaler vi deg også å anmelde saken til politiet. Du kan be LDO om veiledning om du vurderer å anmelde saken.

Hva kan du gjøre?

Har du opplevd dårlig behandling i for eksempel en butikk, kan det være lurt å ta det opp med daglig leder ellet vaktsjef. Dette bør du gjøre så fort som mulig etter at episoden fant sted. Det vil være nyttig å beskrive det som har skjedd slik du har opplevd det. Dersom du kan oppgi navnet på den som har utsatt deg for dårlig kundebehandlingen vil det kunne bidra til å styrke saken din.

Dersom du fortsatt er misfornøyd med måten saken er håndtert, og du mener det er en sammenheng mellom behandlingen du har opplevd og et av de vernede grunnlagene, så kan du kontakte ombudet for videre veiledning.

I mange saker kan det være vanskelig å bevise at nektelse av varer eller tjenester har sammenheng med et diskrimineringsgrunnlag. For at det skal kunne slås fast at det er diskriminering, må det bevises en slik sammenheng.

Dersom du har vitner eller skriftlig dokumentasjon, er det viktig å ta vare på disse eller få vitnene til å skrive ned hva de har sett eller hørt.

Vi gir råd og veiledning på telefon, brev og epost. Dialogen med oss er helt uforpliktende, og du kan ta kontakt med oss anonymt, dersom du ønsker det. Våre tjenester er gratis.

Ønsker du personlig veiledning?

Kontakt oss

Klage på diskriminering?

Hvis du tror du er blitt diskriminert, og ønsker juridisk rådgivning kan du kontakte ombudet. Vi gir gratis veiledning til alle som opplever diskriminering.

Hvis du ønsker å få saken din behandlet som klagesak, må du kontakte Diskrimineringsnemnda. Fra 1. januar 2018 klager du direkte til nemnda. Kontakt dem på post@diskrimineringsnemnda.no eller telefon +47 90 93 31 25