Stengt ute fra utested/restaurant

Det hender at personer blir nektet adgang til et utested på grunn av deres etnisitet, kjønn, seksuell orientering eller nedsatt funksjonsevne. Dette er ulovlig.

Vi i Likestillings- og diskrimineringsombudet har hatt flere saker der vi har fastslått at personer blir diskriminert når de blir nektet å komme inn på utestedet. Dette gjelder særlig personer med annen etnisitet, som i denne saken:

http://www.ldo.no/no/Klagesaker/Arkiv/2010/Sporsmal-om-diskriminering-pa-utested/

Diskrimineringen ble avdekket etter en kontroll fra Næringsetaten i Oslo.

Veien videre

Mistenker du at du blir nektet i døren på et utested uten saklig grunn er det viktig å sikre bevis på det som har skjedd. Det kan også være nyttig å sikre kontaktinformasjon til andre i nærheten som har sett det som har skjedd og som kan bidra som vitne.

 

I en slik situasjon er det best å kontakte politiet og be dem om å møte deg på stedet, slik at de kan dokumentere forholdene. Uten dokumentasjon fra politiet vil slike saker ofte ende med at det er påstand mot påstand, noe som igjen blir vanskelig for ombudet å ta stilling til.

 

Hvis episoden har allerede skjedd og du ikke har klart å sikre bevis /vitner kan du rapportere stedet til kommunen der du bor i. Foreløpig er det de store kommunene som har fokus på dette, men også på mindre steder bør du rapportere dette til kommunen slik at de ser at dette er et problem.

Ønsker du personlig veiledning?

Kontakt oss

Klage på diskriminering?

Hvis du tror du er blitt diskriminert, og ønsker juridisk rådgivning kan du kontakte ombudet. Vi gir gratis veiledning til alle som opplever diskriminering.

Hvis du ønsker å få saken din behandlet som klagesak, må du kontakte Diskrimineringsnemnda. Fra 1. januar 2018 klager du direkte til nemnda. Kontakt dem på post@diskrimineringsnemnda.no eller telefon +47 90 93 31 25