LDO inviterer til åpent temamøte og 1. mai-lunsj.

”40 års arbeidsinnvandring til Norge: fortsatt diskriminering?”

30. april, kl: 10.30-13.00
DOGA (Hausmannsgate 16, Oslo)
Påmelding:  monica.larsson@ldo.no innen 28. april

Program:

10.30: Kaffe/te, servering av baguetter.

10.40: Velkommen og innledning. Likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik.

10.50: ”Den nye arbeidsinnvandringen: Utvikling og utfordringer”. Line Eldring, FAFO.

11.10: ”Et historisk tilbakeblikk på den tidlige arbeidsinnvandringen. Likheter og ulikheter med dagens arbeidsinnvandring.” Khalid Salimi, Horisont

11.30: Kaffepåfyll

11:35: ”Hvor er det skoen trykker? Noen erfaringer.” Aleksandra Eriksen, Polish Connection / Grazyna Iwanow (KIM 2006-09)

11.55: ”Appell: fra ombud til ombud”. Jonas Bals, ombud for baltiske arbeidere, Oslo bygningsarbeiderforening

12.05: Representant fra arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget.

12.15: Diskusjon og spørsmål fra salen: Hvor er det viktig at LDO og myndighetene har sin oppmerksomhet knyttet til arbeidsinnvandring? Likestillingsutfordringer knyttet til arbeidsinnvandring. Kort oppsummering.

12.30: Takk for nå! Servering av 1. mai-kake.

13.00: Slutt.