Likestillings- og diskrimineringsombudet i samarbeid med Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet inviterer til konferanse om diskriminering i utelivet.

Dato: Mandag 1. november kl. 09.00 – 15.00
Sted: Radisson Blue Scandinavia Hotell (Sas-hotellet på Holbergsplass)
Påmelding: kvt@LDO.no innen 22. oktober
Pris: Gratis inkl. lunsj.

I Bergen debatteres temaet 7. oktober

Vi må få et uteliv hvor alle er velkommen! I dag har vi ikke det. I en undersøkelse gjennomført av Norges Handikapforbund opplyser hvert sjette medlem at de har blitt utsatt for diskriminering på utesteder. Fra media har vi sett flere saker om ungdommer som er nektet inngang på grunn av hudfarge.

Hvorfor skjer utelivsdiskriminering? Hva kan vi gjøre for å forhindre at slik diskriminering skjer? Det jobber Likestillings- og diskrimineringsombudet med å finne ut.

Program:

  • Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken
  • Næringsetaten i Oslo Kommune legger frem sin rapport etter parvis testing på 124 utesteder i Oslo våren 2010.
  • Representanter fra Politiet, utesteder, interesseorganisasjoner med flere.
  • Endelig program med innledere blir lagt ut på vår nettside uke 41. Følg med på ldo.no


Praktisk informasjon:

  • Arrangementet vil bli tegnspråktolket.
  • Konferansen er gratis. LDO vil etterfakturere et avmeldingsgebyr på kr 500 dersom avbestilling skjer mindre enn 1 uke før arrangementet, dette på grunn av lunsjbestilling.
  • Lunsjtallerken & vegetarisk alternativ serveres.
  • Trenger du parkering eller har du andre spørsmål om arrangementet, ta kontakt med kommunikasjonsrådgiver Monica Larsson på telefon 2315 7340.

Vel møtt!                                                             

Høsten 2009 etablerte Likestillings- og diskrimineringsombudet en egen gruppe som skulle arbeide med utestedsdiskriminering. Formålet med prosjektet var å få økt oppmerksomhet rundt utestedsdiskriminering, behandle flere saker om utestedsdiskriminering og etablere dialog med sentrale aktører.