Menns vold – Foredrag av Jackson Katz

Jackson Katz er USA ledende mannsaktivist mot vold. Katz har bakgrunn som toppidrettsutøver i amerikansk fotball, er universitetsutdannet og skolert i feminisme. Han er også filmskaper og forfatter av en rekke bøker.

Hans siste bok heter “The Macho Paradox: Why Some Men Hurt Women and How All Men Can Help,” (Sourcebooks 2006). Katz er mye brukt som foredragsholder blant annet av US Marine Corps. Han har arbeidet med ungdom og vold og har vært sentral i arbeidet mot vold i nære relasjoner i USA.

Sted: Blå, Brenneriveien, www.blaaoslo.no

Tid: Tirsdag 3. november, kl 10:00 – 12.30

Påmelding: innen 1. november – først til mølla gjelder! monica.larsson@ldo.no

Arrangører: Likestillings- og diskrimineringsombudet, Alternativ til vold og Reform - Ressurssenter for menn.

Gratis! Vi serverer kaffe og te.

Om Jackson Katz:

http://www.jacksonkatz.com/

http://www.telegraph.co.uk/fashion/stellamagazine/3363793/Jackson-Katz-the-new-voice-of-feminism.html

Om organisasjonene:

Likestillings- og diskrimineringsombudet

 – LDO skal bekjempe diskriminering og fremme likestilling uavhengig av blant annet kjønn, etnisitet, funksjonsevne, språk, religion, seksuell orientering og alder. Ombudet er faglig uavhengig.

 www.LDO.no

Alternativ til Vold (ATV) 

ATV jobber hver dag med menn som bruker vold.  Organisasjonen startet i 1987 som det første behandlingstilbudet i Europa til menn som har volds- eller aggresjonsproblemer mot samlivsparter. ATV er nå et behandlings- og kompetansesenter på vold, med særlig vekt på vold i nære relasjoner.

http://www.atv-stiftelsen.no/

Reform – ressurssenter for menn

Reform – ressurssenter for menn er et senter for kunnskap om gutter, menn og likestilling. Reform skal bistå menn som er i en vanskelig livssituasjon, bidra til å bedre menns livskvalitet, bidra til å utvikle mangfoldet i menns liv og dokumentere og formidle kunnskap om menns livssituasjoner.

http://www.reform.no  

Bakgrunnsinformasjon

Menns vold og vold i nære relasjoner er et problem som er klart adressert i regjeringens mannsmelding . Mannspanelet var også klare på at menns vold mot kvinner er et samfunnsproblem som menn må ta tak i:

Velkommen!

Arrangementet er gratis og åpent for alle, men med et begrenset antall plasser. Husk påmelding!

Har du spørsmål, vennligst kontakt Monica Larsson på telefon 23 15 73 40, Mob.nr: 97 02  24 20.