Tilrettelegging på jobb

Arbeidsgivere har også ifølge arbeidsmiljøloven plikt til å tilrettelegge for alle arbeidstakere. For gravide arbeidstakere har arbeidsgiver i tillegg en plikt til å tilrettelegge etter likestillings- og diskrimineringsloven § 23.

Dersom en medarbeider har uttrykt behov for tilrettelegging, og arbeidsgiver ikke har tilrettelagt eller vurdert mulighetene for det, er det mest sannsynlig diskriminering. Det samme gjelder dersom du blir dårligere behandlet fordi du har behov for tilrettelegging.

Hvis det ikke er mulig å tilrettelegge arbeidet eller omplassere deg, kan du ha rett på svangerskapspenger. Du kan lese mer om svangerskapspenger på Nav sine sider i lenken under.

I første omgang bør du snakke med arbeidsgiveren din og be om en begrunnelse eller forklaring på det du mener kan være diskriminering eller trakassering. Forsøk å skape dialog om dine utfordringer og om forskjellsbehandlingen du mener du blir utsatt for. 

Ofte kan det lønne seg å ha støtte fra en annen person på arbeidsplassen hvis du skal ta opp en sak med arbeidsgiver. Vi anbefaler derfor å ta opp saken med tillitsvalgt eller verneombud på arbeidsplassen. 

Det er flere som yter gratis juridisk bistand i tillegg til fagforeninger:

Det er viktig at du samler informasjon som beviser en eventuell forskjellsbehandling. Det kan være e-poster, SMS-er, referater fra møter eller ved å sørge for å ha vitner. 

Ombudet gir råd og veiledning på telefon, brev og digital postkasse. Dialogen med oss er uforpliktende, og du kan ta kontakt med oss anonymt, hvis du ønsker det. Våre tjenester er gratis.

 

Klage på diskriminering

Det er Diskrimineringsnemnda som vurderer om noe er diskriminering eller trakassering etter loven. Diskrimineringsnemnda er et alternativ til domstolen og behandler saker gratis. Du kan lese mer om nemnda i lenken under.

Aktuelt lovverk

Likestillings- og diskrimineringsloven:

Arbeidsmiljøloven:

  • § 4-1 krav til arbeidsmiljø
  • § 4-2 krav til tilrettelegging
  • § 4-6 tilrettelegging ved redusert arbeidsevne 

Aktuelle saker

Les flere saker fra Diskrimineringsnemnda:

Fagoppsummering om graviditet og foreldrepermisjon (oppdatert juni 2015)