Tenk dere at dere har funnet ut at det er risiko for at en person med nedsatt funksjonsevne ikke får jobb hos dere. Da blir spørsmålet dere må svare på - “hvorfor er det slik?”  

Her gjelder det å bruke kreativiteten og hente informasjon fra medarbeiderundersøkelser, fra forskning, fra ledere og tillitsvalgte eller andre. Det kan for eksempel være slik at dere ikke bruker strukturerte intervjuer i tilsettingsprosesser. Hvis det da kommer inn en person på intervjuet som har nedsatt syn, er det risiko for at intervjuet omhandler synsnedsettelsen mer enn kvalifikasjoner. Da er altså årsaken til risikoen manglende bruk av strukturerte intervjuguider.  

Et annet eksempel kan være at dere har avdekket at det å være ute i foreldrepermisjon kan være et hinder for forfremmelse når en intern stilling dukker opp.  

En årsak kan være at interne stillinger kun offentliggjøres på intranett som ansatte ikke har tilgang til eller forventes å følge med på når de er i permisjon. En annen årsak kan være at dere har et HR-system som ikke har en enkel måte å fange opp de som er i permisjon på og at dere dermed må basere dere på manuelle rutiner for at de i permisjon skal få informasjon.  

Gode analyser av årsaker til risiko og hindre gjør det enklere å komme frem til et relevant tiltak for å fremme likestilling og unngå å diskriminere. 

Se film om årsaker til diskriminering i jobbsammenheng