Gjeldende rett

Det er ulovlig å behandle en medarbeider dårligere fordi vedkommende har klaget på diskriminering.

Likestillings- og diskrimineringsloven forbyr gjengjeldelse mot en person som har fremmet en klage om brudd på loven. Det betyr at det ikke er lov å behandle en medarbeider dårligere fordi han eller hun har klaget deg inn for diskriminering. Dette gjelder med mindre klageren har opptrådt grovt uaktsomt. 

Forbudet gjelder i tillegg der en medarbeider gir uttrykk for at en klage kan bli fremmet.

Vitner i en klagesak og personer som bistår i en klagesak er også beskyttet av forbudet mot gjengjeldelse. 

Aktuelt lovverk

Likestillings- og diskrimineringsloven:

Fagoppsummering om graviditet og foreldrepermisjon (oppdatert juni 2015)